Impressum

Impressum

Wel­ler Fri­seu­re
Öster­rei­cher Str. 39
01279 Dres­­den-Lau­be­gast

Geschäfts­füh­rer: Mario Wel­ler
Meis­ter im Fri­seur­hand­werk
Titel ver­lie­hen in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land / Hand­werks­kam­mer zu Leip­zig

Tele­fon: 0351 — 2549644
E-Mail: cutaholic@web.de

Fir­men­sitz: Dres­den-Lau­be­gast (Sach­sen)
Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Dres­den, HRB 0424529
Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer: 20228605922